top of page

GYM MEMBERSHIP
GYM MEMBERSHIP (od 06:00 do 17:00) 

GYM MEMBERSHIP (studenti i umirovljenici (od 06:00 do 16:00)) 
GYM MEMBERSHIP (Zagreb, Samobor, Karlovac) 

GYM MEMBERSHIP (obiteljska) 
GYM MEMBERSHIP (polugodišnja)
GYM MEMBERSHIP (godišnja)

10 DOLAZAKA

POJEDINAČNI DOLAZAK
PRIVATNI TRENING
NAJAM RUČNIKA

LOKOTI

SPORTSKA MASAŽA BY ZLATKA 30´

SPORTSKA MASAŽA BY ZLATKA 60´
FASCIA MASAŽA BY JELENA

SHIATSU MASAŽA BY JELENA

80,00€
60,00€

 55,00€
90,00€

-15% popusta
-20% popusta

-25% popusta

100,00€

12,00€
30,00€
2,00€

3,00€

36,00€

47,00€
56,00€

56,00€

Dark-Background

Ovdje ćete pronaći sve naše vrijedne članarine! Bez obzira jeste li novi korisnik ili dugogodišnji pratitelj, ova sekcija će vam pomoći da brzo pronađete članarinu koja vam odgovara.

Članarine

bottom of page